BİZ KİMİZ


Defenz, sivil savunma ve koruma, Afet Riskinin Azaltılması, Sağlık, Psikoloji, Acil Durum, Toplumsal Dayanıklılık ve ilgili konulara odaklanan Global Podcast Hosting Platformudur.

Amacımız, platform temaları hakkında bilgi paylaşmak ve elde etmek ve böylece bir ağda etkileşim kurmakla ilgilenen, temsilciler, araştırmacılar, doktorlar, öğrenciler ve toplum olmak üzere profesyoneller ve dinleyicilerden oluşan bir topluluk oluşturmaktır. veya difüzörler veya sivil savunma ve koruma doktrini ve ilgili konular.

Podcast'ler aracılığıyla iletişim potansiyeline inanıyoruz ve bu nedenle liderleri, düşünürleri, akademisyenleri ve profesyonelleri, bilgilerini sağlama ve genel olarak toplumla etkileşim kurma biçimlerini dönüştürerek etkilerini genişletmeye teşvik etmek istiyoruz.

Gelip içerik oluşturucu veya dinleyici olarak bu topluluğun bir parçası olun, katılımınız bizim için çok önemlidir!
:
/ :

kuyruk

Açık